Kurallar

Bu oyun kuralları tüm Ogame.com.tr evrenleri için geçerlidir.

Eğer anlamadığınız bir nokta olursa veya ceza aldı iseniz, Lütfen Oyun Takımı ile destek sistemi üzerinden iletişim kurunuz: http://support.ogame.com.tr/

Güvenlik nedeniyle, hesaplarla ilgili sadece hesap sahibi tarafından yapılan bildirimlerin dikkate alınacağını unutmayınız.

Kurallarla ilgili sorularınız veya emin olamadığınız noktalar için okuyunuz: Kural Uygulamaları ve Ceza Sistemi

1. Hesaplar

Bir hesabın sahibi her zaman oyun hesabında kayıtlı eposta adresinin sahibidir. Bir hesap sadece bir tek oyuncu tarafından oynanabilir. Bunun tek istisnası bildirimli hesap bakıcılığıdır.
Bir evrende yapılan hesap değiş tokuşları sadece Destek Takımı`nın izni alınarak yapılabilir. Destek Takımı`na http://support.tr.ogame.org/ adresinden ulaşılabilir.
Hesap devri 30 günlük zaman diliminde yalnızca bir kere yapılabilir. Hesabı devralan, 12 saat içerisinde, hesabın açıldığı e-posta adresini kendisine ait e-posta adresiyle değiştirmek zorundadır.

2. Multi Hesaplar

Her oyuncu bir evrende sadece bir hesapla oynayabilir.
İki veya daha fazla hesap; arada sırada, genellikle veya sürekli olarak aynı internet ağı (okullar, üniversiteler, internet kafeler…) üzerinden oynanıyorsa bunun ilgili evrenin oyun operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir.
Oyun operatörleri ile http://support.ogame.com.tr adresindeki destek sitesi aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Aynı IP’den bağlanan hesaplar arasında filo hareketleri yapılamaz ve ayrıca bu hesaplar arasında diğer benzerliklere de izin verilmez.

3. Hesap Bakıcılığı

Bir hesabın başka bir oyuncu tarafından bakılmasını kapsar.
Bunun için, oyun operatörüne hesap bakıcılığının başlayacağı zamandan önce http://support.ogame.com.tr adresi üzerinden bildirimde bulunulmalıdır.
Bir hesap en fazla 12 saatliğine bakıcıya bırakılabilir.

12 saatten önce hesabın gerçek sahibinin oyuna girmesi durumunda bakıcılık periyodu sonlanmış olur.
Bakıcıda bulunan hesaplarda hiçbir filo hareketi yapılamaz. Ancak bakıcılık yapılan hesaba yağma veya filolarını yok etmek amaçlı saldırılar olması durumunda filoları korumak amacıyla bakıcılık yapılan hesaba ait bir gezegene veya aya konuşlandırma ve maden nakliyesi hareketlerine izin verilir. Bakıcı kaynakları (madenleri) sadece araştırma ve bina kademelerine harcayabilir. Kaynakları filo ve savunma birimi üretiminde kullanamaz.
Bir hesaba bakıcılık yaptırmak için son 7 günde bu hesaba yapılmış başka bir bakıcılık olmamalıdır.

4. Saldırı Kuralları

Bir oyuncunun her bir gezegen ve ayına ayrı ayrı sayılmak üzere 24 saatlik zaman dilimlerinde 6 dan fazla saldırı yapılamaz.
Bu kural ay yok etmek görevlerini de kapsar.
Özel konfigürasyonlu olduğu forumda (http://board.ogame.com.tr) duyurulan evrenlerde saldırı kuralları değiştirilmiş veya kaldırılmış olabilir. Bu durumda o özel evren için duyurulmuş saldırı kuralları geçerlidir.
Harabe çıkarmak amaçlı, sadece casus sondaları ile yapılan saldırılar ve gezegenler arası roket (GAR) saldırıları saldırı limitlerine dahil edilmez.
Saldırı limitleri sadece birbirleri ile İttifak Savaşı halinde olan ittifak üyeleri arasında uygulanmaz.

5. Takviye

Bir hesabın kendisinden daha düşük puanlı bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez.
Takviye sadece bu örnekle sınırlı olmayıp düşük puanlı hesaplardan daha yüksek puanlı hesaplara karşılıksız kaynak gönderilmesinin yanı sıra filolarının daha yüksek puanlı hesaplara saldırtılarak harabe yoluyla kar sağlanmasını da kapsar. Bir ticaret 48 saat içinde tamamlanmış olmalıdır.
Tüm istisna durumlarda (ISS harabe paylaşımı, prim ödemeleri ve GD desteği gibi nedenlerden dolayı nakliyeler) oyun operatörleri Destek Sistemi üzerinden bilgilendirilmelidir.

6. Program hatası / yardımcı program kullanımı

Bir program hatasının bir kişi yararına kullanılması veya kasıtlı olarak kullanılmak üzere bildirilmemesi kesinlikle yasaktır. Herhangi bir arayüz veya programın oyuncu ile oyunu (sunucu) arasında kullanılması yasaktır. Bir grup oyuncuya avantaj sağlamak amacıyla otomatik bilgi üreten kötü niyetli programların kullanımı da aynı şekilde yasaktır.

7. Gerçek hayata yönelik tehditler

Diğer oyunculara, takım üyelerine, GameForge temsilcilerine veya oyunun bir servisi ile ilgili herhangi birine, yerlerinin tespit edileceğinin iması veya ifade edilmesi; zarar verileceğinin iması veya ifade edilmesi gibi gerçek hayata yönelik her türlü tehdit yasaktır.

8. Hakaret ve Spam

Her türlü hakaret ve spam mesajı yasaktır.

9. Dil

Oyunun yayıncısı, oyunun oynandığı ülkenin dilini konuşamayan (örn. oyunda, forumlarda veya IRC`lerde) oyuncuları oyundan çıkartma hakkına sahiptir .

10. Kural ihlalleri

Her türlü kural ihlalleri hesabın uyarılmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilen sürelerle cezalandırılacaktır. Cezanın türüne ve süresine oyun operatörleri karar verir ve cezalarla ilgili iletişim kurulacak kişidir.

11. Genel Kullanım Şartları

Burada belirtilen kuralların tamamlayıcısı olan Genel Kullanım Şartları`na da aynı şekilde uyulmalıdır.